Avokate Edlira Grabova

Periudha e Adoleshences

 

Adoleshenca është periudha jetësore mes fëmijërisë dhe jetës së të rriturit. Nga pikpamja kronologjike, ajo mund të përfshijë moshat nga 12 deri në 22 vjec, edhe pse është e vështirë të identifikohet anagrafikisht, për shkak të karakteristikave të shoqërisë në të cilën jetojmë. Në mënyrë pothuajse ironike mund të përcaktohet fillimi i saj, por jo mbarimi, duke qënë se për arësye të ndryshme sidomos ekonomike, qëndrimi i “fëmijëve” pranë prindërve zgjatet, dhe në të njëjtën formë dhe varësia ndaj tyre, dhe finalizimi me hyrjen në boten e të rriturve, bëhet gjithnjë e më i ngadalshëm..  (kliko per me shume)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Pages