Avokate Edlira Grabova

AVOKATI.ORG

së shpejti më pranë jush, me përshtatjet e fundit legjislative dhe informacione shtesë.

AVOKATI.ORG

mundëson hapësira dhe rubrika të ndryshme për publicistët e rinj, të cilët kanë dëshirë të njihen përmes punës së tyre.

AVOKATI.ORG

ofron informacion mbështetës dhe jo konsulencë juridike.

RRETH NESH

Avokati.org

Avokati.org, eshte nje faqe ne ndertim, e cila eshte menduar per nje akses sa me te gjere te publikut dhe ka si qellim pasqyrimin e materialeve me karakter juridik dhe mediatik, per te gjithe ato qe deshirojne te kene nje informacion me te detajuar dhe plotesim te njohurive ligjore ne Shqiperi.

Duke patur parasysh mangesite ne informacion ligjor dhe avokati, kjo faqe do publikoje vazhdimisht fragmente te legjislacionit, konventa dhe strategji, duke perfshire ketu aspektet me d.m.th. nese te se drejtes penale, civile, familjare, pa lene menjane dhe aspektet qe perfshijne legjislacionin mbi barazine gjinore apo dhunen ne familje, etj.

Nepermjet ketij portali, lexuesit do te mund te marrin nje informacion me te gjere mbi konceptet baze te te drejtave njerezore, materiale trajnuese dhe informuese ku kryesisht juristet dhe gazetaret e rinj, do te kene mundesine te gjejne materiale te cilat mund t i perdorin gjeresisht  ne profesionin e tyre.

Gjithashtu, ne www.avokati.org do te mund te gjeni kontakte dhe informacion, ne lidhje me rrjete dhe institucione te rendesishme te qytetit te Shkodres dhe me tej.

Prandaj, ju lutem, mos hezitoni te na vizitoni here pas here, ne menyre qe te jeni sa me te informuar mbi te rejat e fundit, m.q.se ky portal eshte dhe do te vazhdoje te jete ne zgjerim te vazhdueshem.

Faleminderit ..

Avokate
Edlira GRABOVA

E DREJTA PER INFORMIM

corsi-gratuiti-internet-per-donne

E drejta për informim, është një nga termat më të rëndësishëm, që ne ndeshim çdo ditë në praktikë. Dhe pa dyshim, që zhvillimi i mjeteve të komunikimit ka sjellë mjaft avantazhe në lidhje me shpërndarjen e informacionit. Duke qënë se Avokati.org, është një faqe, e cila synon në të drejtën e parë, sic është e drejta për informim, së shpejti, ju do të mund të njiheni me rubrikën më të re, “Akte Ligjore”.

Në këtë rubrikë, gjithashtu do të gjeni disa nga formatet ligjore baze dhe dokumentacionin me te cilin shoqerohen gjate procedurave te ndryshme.

“Akte Ligjore”, është një rubrike, e cila do sjellë sa më pranë jush disa nga formatet bazë, për një përdorim sa më praktik.

 

 

CILI ËSHTË MISIONI I AVOKATIT DHE AVOKATISË?

PHOTO FRANCOIS DESTOC / LE TELEGRAMME LORIENT (56) tribunal palais de justice avocat magistrat code civil Dalloz

Çfarë është një avokat?

Avokat” është një term për një  jurist profesionist që përdoret në sisteme te ndryshme ligjore. Avokati duhet te kete: Kujtesë të mirë, avokim dhe aftësi ndërpersonale, mëndje analitike, aftësi të të menduarit kritik, elokuence, etj.

Ç’do të thotë ligji për avokatinë dhe çfarë do të thotë ky betim për ata që punojnë sipas këtij ligji dhe sipas këtij betimi?

Të jesh një avokat, do te thote te kesh një profesion fisnik, dhe në shërbim të drejtësisë, sepse është  pikërisht, shoqëria sot e cila kërkon drejtësi në zbatimin e ligjeve dhe vendosjen e  të ashtuquajturës drejtësi sociale.

Cili është misioni i avokatit dhe avokatisë? Po përgjegjësia ligjore e tyre?

Avokati, ka si detyrë, ne radhe te pare te zbatojë procedurat, jo vetem konform ligjeve por mbi të gjitha duke respektuar kodin etik të  avokatit te përmbushë misionin për të cilin ushtron këtë profesion. Roli i avokatit është të përfaqesojë, te ofrojë këshilla dhe ndihmë juridike. Me pak fjalë, ky është misioni dhe profesioni i tyre.

Ushtrimi i profesionit të avokatit, mbështetet në legjislacionin përkatës dhe në kodin etik të avokatit. Duke shfletuar këtë portal, tek LIBRARIA LIGJORE, ju do të gjeni materiale të ndryshme, duke iu referuar sistemeve të ndryshme ligjore dhe më tej. Gjithashtu në lidhje me kodin dhe etikën e profesionit të avokatit (per me shume kliko)

BURRA DHE GRA. ASPEKTE GJINORE NË SHOQËRINE SHQIPTARE

avvocati_h_partb

“Sot ka meshkuj shumë dhe burra pak”, dëgjova një ditë rastësisht gjatë  bisedimeve,  në një nga tryezat e zakonshme. Një thënie e tillë më ka ngelur në mëndje, jo aq për faktin  se u tha nga nga një ekspert i fushave sociale, por për faktin se u citua një zotëri.

Përditshmëria jetësore? Femra të zonjat, kapacitete intelektuale, krijesa të guximshme, të bukura, energjike me plot dëshirë për të jetuar dhe meshkuj pasivë, të zhburrëruar që preferojnë të jetojnë si parazitë në kurriz të gruas.

Si rrjedhim, pesha e familjes bie mbi gruan, e cila është e detyruar të lërë mënjanë feminilitetin e saj dhe të veshë pantallonat..të jetë njëkohësisht burrë dhe grua, për të plotësuar figurën munguese mashkullore.

Në të vërtetë, fenomeni “grua” në shoqërinë e sotme shqiptare, rrallë herë mund të vecohet nga sfidat dhe përditshmërite me te cilat përballet, duke filluar frikat dhe dëshirat; përgjegjesitë familjare; nevoja për t’u zhvilluar, më së  shumti duke konkuruar në të gjitha fushat e jetës me figurën mashkullore.  Per me teper:

Aksesi dhe barazia për gratë në drejtësi-një domosdoshmëri dhe kusht kryesor drejt integrimit

donna-computer-lavoro-latina-4873gdd25

“Të jesh grua, është aq tërheqëse. Të jesh grua është një aventurë që kërkon kurajo; një sfidë që nuk resht së merzituri asnjëherë. Do kesh aq shumë  gjëra për të bërë, nëse lind femër……. 

 

Si fillim, do ndeshesh për të argumentuar, që  Zoti mund të ishte një plakë me flokë të bardhë ose një vajzë e bukur. Pastaj do të të duhet të ndeshesh për të spjeguar, që mëkati nuk lindi në ditën kur Eva rrëmbeu mollën. Atë ditë, lindi një virtyt i bukur, i quajtur mosbindje!

 

Së fundi, do të të duhet të provosh, që brenda trupit tënd të rrumbullaket e të lëmuar, ka një zgjuarsi  qe kërkon te kuptohet.”

 

Oriana Fallaci 

 

Që nga kohët më të lashta, në  shkrimet e vjetra ideja e femrës së bindur, të nënshtruar në disponim të pritshmërive mashkullorë, është ushqyer kohë pas kohe e brez pas brezi. Duke lexuar citatin si më lart, ajo që më tërheq është fakti, se këtu nuk flitet për blasfemi apo aludohet kundër lirisë së besimit. Tek ky citat ka shumë më tepër se aq. Ajo që dua të introduktoj, është se duke iu larguar mitit dua t’i afrohem ditëve të sotme, për të kuptuar që edhe pse përkatësia gjinore është në ndryshim të vazhdueshëm,  nga koha në kohë dhe në varësi të vendeve dhe kulturave të ndryshme….akoma mbetemi në idenë e dominancës mashkullore, sidomos përsa i përket asesit në drejtësi.

Shoqëria, përcakton cilesitë   mashkullore dhe femërore që “duhet të kenë” burri dhe gruaja, në shoqëri; përcakton modelet e sjelljes, rolet dhe pergjegjesitë e tyre. Është vetë shoqëria ajo që gjykon, nëse burrat dhe gratë jane mashkullore dhe femërore apo jo.  Koncepti verior për gruan, që shoqëria veriore ka për gruan, me specifikat e veta, pasqyrohet jo vetëm në jeten private, por edhe institucionalisht. Duket pak paradoks, që gratë zënë vendet kryesore në ambiente punësimi, si p.sh: administratat, ndërmarrjet apo arsimi por që kur është fjala për të qënë zë në vendimarrje ato nuk gjejnë përkrahje të mjaftueshme.  si në rastin konkret, përpara gjykates kur bëhet fjalë per shkaqet që sjellin zgjidhjen e martesës. Burrat duhet te jenë kreu i shtepisë, pronarë dhe menaxhues të pasurisë, aktivë ne politikë, fe, biznes dhe profesione të pozicionuara. Kurse gratë duhet të kujdesen për fëmijet, për gatimin dhe punët e shtëpisë, detyra këto që nuk i lëne gratë të merren me gjëra të rëndesishme e me vlere. Ato duhet të jenë të buta dhe të bindura. Në shumicën e rasteve, bindjet patriarkale bëhen burim diskriminimi në familje.

Mungesa e respektit dhe e dashurisë, mungesa e interesit ndaj familjes, janë disa nga shkaqet për të cilat gratë i drejtohen gjykatës. Pothuajse në të gjitha kërkesë paditë e ngritura nga gratë ka nga një histori dhune apo diskriminimi, të cilat nuk parashtrohen sa duhet apo siç duhet, për faktin se ato preferojnë të mbajnë problemet personale të mbyllura prapa dyerve të shtepisë. Nga ana tjetër, 90 % e kërkesë padive të ngritura nga gratë, kanë shkak pakënaqësite që ato kanë në lidhje me mentalitetin dhe jetesën bashkeshortore, ku gruaja konsiderohet si pronë eksluzive e burrit. Dhe nga kjo konsideratë asaj i lindin detyra specifike në familje të cilat  nuk njihen si kontribut ne familje. Shkaku kryesor i kësaj pakënaqesie lind nga izolimi vetem tek punë si, gatimi, pastrimi, ushqyerja me gji e fëmijes, kujdesja për fëmijen, të gjitha punët shtëpiake nuk llogariten fare si punë.

Koncepri i gruas “skllave”, në disponim të nevojave dhe pritshmërive të bashkëshortit, sjell si pasojë dhe mungesën e respektit që ai shpreh ndaj saj, madje në shumë raste duke devijuar dhe në dhunë fizike dhe verbale. Dhe qëndrime te tilla, konkludojne në zgjidhjen e martesës, duke qenë se martesa “ka humbur qëllimin e saj”.

Dhuna në familje, është një tjeter shkak për të cilin gratë kërkojnë zgjidhjen e martesës. Të gjithe kërkesë paditë për vendosjen e urdhërave mbrojtës shoqërohen me kërkese padi per zgjidhjen e marteses. Në 40% të rasteve, kërkesë padia i bashkangjitet kërkesës per UMM/UM, që në momentin e depozitimit. Në 60% të rasteve, kjo vjen në një fazë të mëvonshme. Në kërkesë paditë që shoqërohen me Urdhëra Mbrojtës, apo që pasojnë Urdhërat Mbrojtës, kërkueset përgjithesisht  janë  gra. Duke iu referuar sa u tha më lart, lidhur me shkaqet për të cilat burrat kërkojnë zgjidhjen e martesës, mund të permendim mospërmbushjen e detyrave bashkëshortore nga ana e grave. Supozimet e meshkujve të cilet pretendojne se femrat nga natyra janë të atilla që duhet te kryejnë vetem punët e shtëpisë dhe të rrisin fëmijët, si dhe duhet të jenë vetëm burim ngrohtësie brenda familjes, ndonëse gratë kanë edhe kompetenca të tjera, zakonisht injorohen nga burrat e tyre. Megjithëse gruaja i bën të gjitha keto keto, ajo nënvleftesohet nga meshkujt dhe persëri duhet te jete e varur ekonomikisht nga mashkulli. Gruaja konsiderohet si diçka shtëpiake që duhet mbajtur dhe çdo gjë që ka nevojë, si ushqimin, veshmbathjen, të mbajturën në shtëpi. Këto mendime patriarkale bëhen gjithmonë burim diskriminimi.

Nderi i femrave të familjes është pikë delikate e krenarisë së meshkujve shqiptarë. Në një kohë që 70% e padive të ngritura nga burrat, kanë për bazë mospërputhjen e karaktereve. Gjithmonë nëpërmjet trajtimit të rasteve nga afer, konstatohet që bashkëshorti ka një lidhje jashtë martese dhe ky është një nga shkaqet për të cilën kërkohet zgjidhja e martesës, por që rrallë përmendet në kërkesë padi apo në vendim. Mendoj që arsyeja kryesore lidhur me këtë fakt, është dhe vështiresia në provimin e këtij pretendimi, (edhe kur ka prova te rastësishme, grate nuk jane te prirura t’i ruajne, për hir te “harmonise familjare”) . Ato janë një e vërtetë që ato i mohojnë vetes, dhe të gjitha mbeten hamendësime.

Megjithatë, nëse do të eksploronim një tjetër aspekt sic është aksesi në lidhje me punësimin në ambientet gjyqësore, mendoj që shqetësim ne shoqërinë shqiptare, nuk përbën  nënvleresimi për gruan, sa mungesa e vetëbesimit që gratë tregojnë në vetvete. Mirëqënies ekonomike dhe pretendimit për jetë sedentare, i bashkangjitet dhe mungesa e iniciativës dhe ndjenja e  pafuqisë për të ecur paralelisht me burrat.

Nuk janë të pakta rastet ku gratë preferojnë komoditetin që ofron një administratë në vënd që të përballen me sfidat që jeta ofron. Në rastin konkret, kur bëhet fjala për profesione si Gjyqtare, Prokurore apo Avokate shumë herë tërhiqen për t’iu kushtuar noterisë apo për te qënë thjesht juriste e një firme apo institucioni.

Pa dyshimm që ambienti influencon tek individi. Kushtet, rrethanat, psikologjia e turmës, janë faktorë që shumë herë influencojnë negativisht mbi zgjedhjet individuale. Në një kohë që pretendohet emancipimi dhe integrimi, nuk janë të pakta rastet që gratë nuk merren seriozisht në politikë, profesione mashkullore, apo familje. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që një femër duhet të shkurajohet apo të maskulinizohet.

Një grua që ka nevojë të fuqizohet si në aspektin individual apo profesional, gjithmonë ka një alternativë; një zgjedhje..dhe kjo fillon së pari nga vullneti për të sjellë ndryshimin  në shoqëri…por kjo asnjëherë nuk mund të bëhet nga një person i vetëm.

Ajo së cilës gratë i trëmben më së shumti, nuk ështe pamjaftueshmëria. Frika më e fshehtë është se ne mund të jemi të fuqishme përtej limiteve që shoqëria ka vendosur për ne.

Por ajo që unë dua të besoj, ështe se akoma sot në shoqëri, ka njerëz si burra ashtu dhe gra, të cilët karakterizohen nga humanizmi dhe  ndërgjegja sociale.

Ajo që unë  dua të besoj, është se sot, ka akoma individë të cilët duan të ndërveprojnë me njëri tjetrin për hir të së mirës kolektive, të zhveshur nga bindjet e vjetra dhe paragjykimet.

Dhe së fundmi, ajo që unë besoj, është që vetëm falë punës dhe përpjekjeve të përbashkëta ndërmjet individëve, institucioneve dhe shoqërisë cdo grua më në fund do të ketë vëndin për të cilin duhet të ndeshet cdo ditë me forcë e zgjuarsi …mbi të gjitha, duke marrë dhe duke dhënë drejtësi në një shoqëri me të drejta të barabarta, konform ligjeve dhe  të drejtave njerëzore sot në botë.

Avokate

Edlira Gabova

 

 

 

Pages